Vragen? Bel 06-13085226

Thuiszorg

Persoonlijke verzorging en verpleging

Na een ziekenhuis opname, of vanwege een chronische ziekte, kan het moeilijk zijn om uzelf te wassen of kleden. Hier kunnen wij u bij ondersteunen, of aanleren dit weer zelf te doen.

Soms kunt u ook verpleegkundige handelingen nodig hebben zoals wondzorg, injecties, pijnbestrijding middels pomp of katheter zorg. Zinzorg levert op een kleinschalige en deskundige manier deze zorg graag bij u thuis.

divider

Terminale thuiszorg

Ook terminale zorg thuis wordt door Zinzorg aangeboden. Thuis zijn met zo veel mogelijk comfort en levenskwaliteit is waar wij voor willen staan. Samen zullen we uw pad bespreken en doorlopen, waarin openheid, vertrouwen en wederzijds respect belangrijke kernwaarden zijn.

In de samenwerking met de huisarts hanteren we dezelfde kernwaarden en werken wij met de IKNL richtlijnen.  Op het gebied van complementaire zorg is ons netwerk met zorg samengesteld om u te kunnen doorverwijzen.

divider

Medisch (specialistische) zorg

In sommige gevallen is medische zorg thuis noodzakelijk om u te ondersteunen bij uw genezing. Dit noemen we medisch specialistische zorg. Deze zorg wordt voorgeschreven door een behandelend specialist in het ziekenhuis.

Zinzorg is volledig toegerust op medisch specialistische zorg op het gebied van wondzorg, pijnbestrijding en infusietechnieken, zowel hoog- als laagcomplex.

divider

Longzorg

Longaandoeningen als Astma en COPD veroorzaken vaak klachten als hoesten, kortademigheid en benauwdheid. Ook hebben mensen met longklachten vaak minder energie.
De longverpleegkundige leert u omgaan met uw klachten, beantwoordt uw vragen en kijkt samen met u wat u kunt doen om de klachten te verminderen.
De longverpleegkundige biedt behandeling en begeleiding bij u thuis. Voor het inplannen van een afspraak kunt u rechtstreeks contact opnemen met Zinzorg 06-13085226

divider

Zorg via PGB

Met het persoonsgebonden budget kunt u zelf de zorgverleners kiezen die de zorg bij u thuis verlenen. Zinzorg biedt als team het volledige pakket aan verzorging, verpleging of begeleiding. Tijdens het kennismakingsgesprek kunt u uw wensen of eventuele specialistische handelingen bespreken. Hierin kunnen we samen kijken op welke manier de zorg het beste voor u geregeld kan worden.

We zijn in het bezit van de juiste zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen om uw administratie met het zorgkantoor of de zorgverzekeraar zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.

Mocht u hulp nodig hebben bij de aanvraag van een PGB, dan kunt u de wijkverpleegkundige vragen om een indicatie voor u te stellen. Omdat de regels voor een PGB heel scherp gesteld zijn is het erg belangrijk om uw zorgvraag goed in kaart te brengen. Ook wanneer de wijkverpleegkundige vermoedt dat de indicatie zal worden afgewezen zal zij dat open bespreken en de alternatieven met u doornemen.